hebrewenglish
  
 
 
 
 
                  
           
        חדש בשוקת !!

הפרופיל תוכנן ועוצב במיוחד כך שתתקבל תחושה של מדף זכוכית תלוי בקיר גבס בצורה נקייה ובעזרת פרופיל נסתר שאינו נראה לעין. לכל מדף יש להעזר במתלים ייעודיים המתאימים לזכוכית (ניתן להשיג יחד עם הפרופיל)