פרופיל תעלה עם מכסה בקליק

פרופיל תעלה רוחב 130 על גובה 81
בתחתית התעלה שלוש הכנות עבור תליה או קיבוע של אביזרים נלווים.

ניתן לחבר מכסה צד בהברגה.
ניתן להשחיל פרופיל לשמירת מידה בחלקה העליון של התעלה.
מכסה התעלה העילי נכנס בקליק.

מערכת זו מתאימה להובלה של קווי חשמל, גז או כל מערכת שמועברת בכבלים ורוצים לשמור אותה נסתרת מן העין